Archive: » 2012 » februari

Duurzaam boek, een uniek en verantwoord onderzoek

Duurzaamheid is al jaren een issue in de (Nederlandse) papier- en kartonindustrie. Geïnitieerd door het Informatiecentrum Papier en Karton is het project "Duurzaam boek" gestart, het eerste wetenschappelijk verantwoorde onderzoek naar de milieu-impact van boeken in Nederland. Het initiatief maakt deel uit van het grotere project "Energietransitie Papierketen" dat door proces- en productverbeteringen, recyclage van reststromen en optimalisering van de logistiek in de keten 50% minder energiegebruik in 2020 wil bereiken. Duurzaam boek brengt de hele productieketen (papierfabrieken en –handel,...

lees verder…

Hoe overleeft een uitgever zijn e-book???

Hoe overleeft een uitgever zijn e-book??? Het gaat slecht in uitgeefland en digitaal is het toverwoord! Of het nu gaat over e-books, online of iPad, papier heeft afgedaan en wordt vervangen door "e-". Maar vernieuwen is lastig zoals te zien is aan het feit dat we digitale leesproducten aanpakken alsof het fysieke boeken zijn. Zo willen we serieus distribueren via (fysieke) tussenhandel en blijft de redactionele aanpak gelijk aan vroeger, heeft een e-book een "cover" (het is mij een raadsel wat er te "coveren" is aan een e-book) en als klap op de vuurpijl geeft het visionaire Apple zijn eigen...

lees verder…

Duurzaam als overlevingsstrategie

In deze barre uitgeeftijden staat, zo heb ik geconstateerd, het hoofd van de meeste uitgevers niet naar duurzaam uitgeven of produceren. En daarmee maken ze een kapitale blunder. Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat digitalisering voor klassieke uitgevers een grotere uitdaging is dan duurzaamheid. En ik heb er ook begrip voor, de rendementen in het vak zijn doorgaans karig omdat de boekenmarkt al jaren onder druk staat. Als je een dag niet oplet wordt je links, rechts en zelfs door het midden gepasseerd door aanbieders van digitale content. Veel uitgevers reageren daarop door hun kosten...

lees verder…