Archive: » 2012 » maart

Eerste bevindingen nulmeting DuurzaamBoek

De nulmeting voor het project DuurzaamBoek is in volle gang en nu al tekenen zich een aantal pregnante feiten af die van grote invloed zijn op de duurzaamheid van het eindproduct. Hieronder vast een paar dingen die we tegenkwamen… Recyclage van boeken is helemaal niet vanzelfsprekend, met name een eventueel laminaat kan dat proces frustreren. Belangrijk punt is dat laminaat nooit en te nimmer meer loskomt van het papier waarop het verlijmd is. Biologisch laminaat biedt ook geen soelaas omdat er tijdens papierrecyclage niet gecomposteerd wordt. Overigens is ook het energieverbruik bij het opbrengen...

lees verder…