Archive: » 2012 » juni

Gastcolumn: Op naar een duurzamer boek

Onderstaande bijdrage Op naar een duurzamer boek is geschreven door Erik Timmermans, directeur van het Informatiecentrum Papier en Karton (IPK). Duurzaamuitgeven.nl speelt als kennispartner en projectmanager een voorname rol in het project dat Erik beschrijft. Het IPK heeft het initiatief genomen tot het project Duurzaam Boek. Doel is te komen tot een significant duurzamer geproduceerd boek. Het vernieuwende van Duurzaam Boek is de ketenaanpak en de praktische benadering. Reductie van materiaal, energie en afval betekent, samen met de toepassing van duurzamere alternatieven, een lagere milieu-impact....

lees verder…