Archive: » 2012 » juli

Duurzaam Boek: de eerste aanbevelingen!!

Al eerder informeerde ik u op deze plek over het project Duurzaam Boek waarbij ik als inhoudelijk deskundige betrokken ben. Duurzaam Boek is een initiatief van het Informatiecentrum voor Papier en Karton. Doel is te komen tot een significant duurzamer geproduceerd boek. Het vernieuwende van het project is de ketenaanpak en de praktische benadering. Reductie van materiaal, energie en afval betekent, samen met de toepassing van duurzamere alternatieven, een lagere milieu-impact. Het project geeft op basis van een nulmeting aanbevelingen die door de uitgevers worden gebruikt bij het maken van duurzamere...

lees verder…