BLOG

Duurzamer produceren is zo geregeld, maar duurzamer uitgeven…

Ik heb u op deze plek al een paar keer eerder geïnformeerd over Duurzaam Boek, het eerste verantwoorde onderzoek naar de duurzaamheid van boekproductie Nederland. Ondertussen zijn de resultaten van het technische onderzoek bekend. Daaruit blijkt het gemiddelde boek probleemloos minimaal 25% duurzamer te produceren te zijn (misschien moet u dat even op u laten inwerken, 25% minder milieu-impact is binnen handbereik!). En zonder meerkosten bovendien, vaak zelfs goedkoper!!!

lees verder…

Duurzaam Boek: de eerste aanbevelingen!!

Al eerder informeerde ik u op deze plek over het project Duurzaam Boek waarbij ik als inhoudelijk deskundige betrokken ben. Duurzaam Boek is een initiatief van het Informatiecentrum voor Papier en Karton. Doel is te komen tot een significant duurzamer geproduceerd boek. Het vernieuwende van het project is de ketenaanpak en de praktische benadering. Reductie van materiaal, energie en afval betekent, samen met de toepassing van duurzamere alternatieven, een lagere milieu-impact. Het project geeft op basis van een nulmeting aanbevelingen die door de uitgevers worden gebruikt bij het maken van duurzamere...

lees verder…

Gastcolumn: Op naar een duurzamer boek

Onderstaande bijdrage Op naar een duurzamer boek is geschreven door Erik Timmermans, directeur van het Informatiecentrum Papier en Karton (IPK). Duurzaamuitgeven.nl speelt als kennispartner en projectmanager een voorname rol in het project dat Erik beschrijft. Het IPK heeft het initiatief genomen tot het project Duurzaam Boek. Doel is te komen tot een significant duurzamer geproduceerd boek. Het vernieuwende van Duurzaam Boek is de ketenaanpak en de praktische benadering. Reductie van materiaal, energie en afval betekent, samen met de toepassing van duurzamere alternatieven, een lagere milieu-impact....

lees verder…

Eerste bevindingen nulmeting DuurzaamBoek

De nulmeting voor het project DuurzaamBoek is in volle gang en nu al tekenen zich een aantal pregnante feiten af die van grote invloed zijn op de duurzaamheid van het eindproduct. Hieronder vast een paar dingen die we tegenkwamen… Recyclage van boeken is helemaal niet vanzelfsprekend, met name een eventueel laminaat kan dat proces frustreren. Belangrijk punt is dat laminaat nooit en te nimmer meer loskomt van het papier waarop het verlijmd is. Biologisch laminaat biedt ook geen soelaas omdat er tijdens papierrecyclage niet gecomposteerd wordt. Overigens is ook het energieverbruik bij het opbrengen...

lees verder…

Duurzaam boek, een uniek en verantwoord onderzoek

Duurzaamheid is al jaren een issue in de (Nederlandse) papier- en kartonindustrie. Geïnitieerd door het Informatiecentrum Papier en Karton is het project "Duurzaam boek" gestart, het eerste wetenschappelijk verantwoorde onderzoek naar de milieu-impact van boeken in Nederland. Het initiatief maakt deel uit van het grotere project "Energietransitie Papierketen" dat door proces- en productverbeteringen, recyclage van reststromen en optimalisering van de logistiek in de keten 50% minder energiegebruik in 2020 wil bereiken. Duurzaam boek brengt de hele productieketen (papierfabrieken en –handel,...

lees verder…