Cradle-to-cradle

 

Duurzaam realiseren vereist dat ge- en verbruik van grondstoffen én het productieproces (dus ook voor energie!)  “neutraal” is. Om deze gedachte te illustreren is het verhelderend om naar het cradle-to-cradle concept te kijken. Daarin gaat men uit van een technische en biologische kringloop van grondstoffen. In de biologische kringloop wordt materiaal zodanig ge- en verbruikt dat het na de levensduur terugkeert naar de aarde en de basis vormt voor nieuwe grondstoffen. In de technische kringloop keert materiaal niet terug naar de aarde, maar wordt zodanig gebruikt (en uitdrukkelijk niet verbruikt) dat het na de levensduur van een product op gelijkwaardige wijze herbruikt kan worden, er is in deze kringloop dus geen sprake van afval of afwaardering van het materiaal. Als we op deze manier werken beschikken komende generaties over dezelfde “assets” als wij. Wat we nodig hebben om dit concept te realiseren (en dus een klimaatneutraal verbruik te bewerkstelligen) is bewustzijn van de feiten en aandacht voor duurzame oplossingen.

Over cradle-to-cradle

Het uitgangspunt van cradle-to-cradle is feitelijk afval is voedsel. Alle materialen moeten na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product waarbij uitdrukkelijk géén kwaliteitsverlies plaatsvindt. Michael Braungart en William McDonough spreken in dit verband van “upcycling” ipv “recycling”. Ook alle restproducten moeten óf hergebruikt kunnen worden óf volstrekt milieuneutraal en composteerbaar zijn zodat de grondstof weer opgenomen kan worden door de biologische cyclus. In beide gevallen dus afval is voedsel, namelijk als basis van een nieuw product dan wel van hernieuwbare grondstof.