Introductie

 

Omdat het ontwerp c.q. de opmaak aan het begin van het productieproces plaatsvindt, heeft het een belangrijke inbreng in de duurzaamheid van het eindproduct. In deze fase moet rekening gehouden worden met allerlei aspecten die later in het proces (mede) de duurzaamheid beînvloeden. De volgende zaken zijn aan de orde…

kwaliteit
Goed ontwerp- en opmaakwerk voorkomt fouten in het vervolgtraject en dat bespaart niet alleen tijd, het bespaart vooral energie en materiaal (en ergernis overigens). Bedenk dat goed werk ook het resultaat is van de instructie die de ontwerper/opmaker ontvangt

uitvoering
Vooral het gebruik en de gewenste levensduur van het product spelen een rol, een naslagwerk dat door het ontbreken van laminaat snel beschadigd en daarom bij het oud papier belandt schiet zijn doel voorbij. Maar kleurenfoto’s in één katern samenbrengen in plaats van ze door het hele boek te verspreiden bespaart materiaal én energie en is dus gunstig voor de duurzaamheid.

materiaalgebruik
Ontwerpaspecten die een impact hebben zijn:

  • de afmetingen van het product; probeer rekening te houden met de maatvoering van de drukvellen om afval te voorkomen. Ook een lager gramsgewicht bespaart materiaal.
  • het inktgebruik; inkt is in beginsel een vervuilend goedje (zie ook onder productie in deze sectie) en bemoeilijkt bovendien de eventuele recyclage. Het is dus zaak de gebruikte inkt te minimaliseren en zeker volvlakken te voorkomen. Verder zijn metallic inkten en spot-uv lakken niet bepaald milieuvriendelijk te noemen.
  • de gebruikte ruimte; allerlei ontwerpbeslissingen kunnen de omvang beïnvloeden. Toen de grootste krant van de Verenigde Staten, USA Today, overging naar een kleiner formaat koos men voor een nieuwe letter (de Gulliver van Gerard Unger). Het resultaat was meer tekst op een kleinere pagina zonder dat dat de leesbaarheid negatief beïnvloedde.
  • veredeling; veredeling is meestal mooi, soms ronduit overbodig (om niet te zeggen overdadig) maar lang niet altijd nuttig. Bedenk dat iedere extra veredeling een extra behandeling (en dus materiaal en energie) kost.