Introductie papier

 

De helft van de bossen die zich oorspronkelijk op aarde bevonden zijn volledig verdwenen. Slecht eenvijfde van de oerbossen zijn nog onberoerd.
Als de huidige ontwikkeling van papierverbruik zich voortzet dan gebruikt de wereld in 2020 acht (!) keer meer papier dan in 1995.

De milieubelasting van willekeurig welk gedrukt product wordt voor minimaal 30% bepaald door het gebruikte papier. Er zijn enorm veel aspecten die een rol spelen bij de ecologische impact van papier. we proberen dat zo overzichtelijk mogelijk in kaart te brengen door te kijken naar: