keurmerken

 

Papier en karton met een milieukeurmerk kunnen (economische) voordelen bieden en invulling geven aan duurzaam ondernemen. Er is een veelheid aan keurmerken, logo’s en pictogrammen op het gebied van milieu. Gebruikers die papier- of kartonproducten met een milieukeurmerk kopen, maken een bewuste keuze en dragen bij aan duurzamere consumptie. Zoals ieder milieukeurmerk hebben de keurmerken voor papier een eigen grondslag en doelstelling. Europees Ecolabel, Milieukeur, Der Blaue Engel en Nordic Ecolabel (Swan) richten zich behalve op de grondstoffen ook op de productieprocessen van producten en thema’s als afval, energie- en watergebruik.

Duurzaam bosbeheer

Het Forest Stewardship Council (FSC) en het Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) zijn keurmerken die iets zeggen over de herkomst van de grondstoffen voor papier en karton. Beide richten zich op verantwoord bosbeheer maar hun achtergrond is divers. Sinds de jaren negentig is er veel aandacht voor duurzaam bosbeheer, waarbij men zich vooral richt op ecologische, soiale en economische aspecten. De voornaamste doelstellingen zijn:

  • sparen van biologische diversiteit
  • optimaliseren van ecologische, sociale en economische zaken voor gemeenschappen afhankelijk van bossen
  • in stand houden van normale ecologische processen

FSC is in Nederland de bekendste organisatie voor duurzaam bosbeheer. Het FSC hanteert het systeem van de “Chain of custody”, dat wil zeggen dat de organisatie de hele productieketen van hout tot eindproduct (niet alleen papier) controleert. Zo garandeert men dat het hout in een product dat het FSC-logo draagt afkomstig is uit speciaal voor productie aaangelegde bossen. Een FSC-logo zegt overigens niets over andere (milieu-) aspecten van bijvoorbeeld papier zoals productie, energieverbruik of chemicaliën.

Voor verdergaande informatie over papierkeurmerken kunt u terecht op de website Milieukeurmerken papier en karton