Introductie

 

Natuurlijk is het gemakkelijker gezegd dan gedaan dat ge- en verbruik van grondstoffen “neutraal” moet zijn. Die neutraliteit is een vergezicht, onze huidige productieprocessen zijn daar niet of op z’n minst niet optimaal voor ingericht (die zijn namelijk ingericht op “zo veel mogelijk voor zo goedkoop mogelijk). “100% klimaatneutraal” verbruiken of produceren is (nog) geen sinecure, ook niet voor uitgevers. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan, en dat uitgevers niet heel duurzaam kunnen uitgeven. Want als je je ervan bewust bent en bij de realisatie van uitgeefproducten veel aandacht besteed aan de factoren die de duurzaamheid van het eindresultaat bepalen is het heel goed mogelijk om optimaal duurzaam te produceren, zelfs als we ook nog geld willen verdienen met wat we doen.

Wat zijn de factoren die de duurzaamheid van een proces of een product bepalen? Iedereen weet dat producten (w.o. boeken, tijdschriften en dergelijke) een serieuze impact op het milieu hebben. Duurzaam produceren begint met het begrijpen van die impact, zoals die zich voordoet in iedere fase van het product (grondstof, productie van half- en eindfabrikaten, transport, verbruik en afval). Om dat te bepalen kunnen producenten beginnen met zich de volgende vragen te stellen:

  • wat zijn de minimale vereisten aan het product om te voldoen, ligt de focus op hoge kwaliteit en lange technische levensduur of juist niet en welk effect heeft dat op de benodigde grondstoffen;
  • zijn er mogelijkheden om de gebruikte hoeveelheid grondstoffen te minimaliseren;
  • kan het product met gerecycleerde materialen gerealiseerd worden;
  • wat kunnen we doen om energieverbruik, vervuiling en afval (ook tijdens productie en transport) te minimaliseren;
  • is het eindproduct herbruikbaar of recycleerbaar, kunnen we voorkomen dat het product na zijn levensduur afval wordt?