Energie & transport

 

Uit gegevens van de ‘Milieubarometer Drukkerijen’ van de stichting Stimular blijkt, dat binnen een gemiddelde drukkerij de grootste milieubelasting ligt in het energiegebruik. Er is dus veel duurzaamheidswinst te behalen is door energiebesparende maatregelen te nemen. Overigens is de overheid op dit punt actief en is het uitvoeren van energiebesparende maatregelen wettelijk geregeld. Maatregelen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (bijv. dat de terugverdientijd van een investering maximaal  vijf jaar is) moeten verplicht uitgevoerd worden.