Duurzaam uitgeven

 

Duurzaamheid is niet alleen een ecologisch vraagstuk, het is evengoed een sociaal en een economische vraagstuk en omvat eigenlijk drie hoofdmoten:

  • de realisatie van het product
  • mvo en het bedrijfsproces
  • de duurzaamheid van het verdienmodel

DE REALISATIE VAN HET PRODUCT
Nadenken over duurzame realisatie start bij het begin van het uitgeefproces. Op dat moment kan de uitgever zich vragen stellen die de uiteindelijke impact op het milieu beïnvloeden. De belangrijkste vraag is of een fysiek product wel gewenst is, zijn er geen alternatieven zoals een internetapplicatie of een e-book, die wellicht minder belastend zijn voor het milieu, of kunnen we kiezen voor een boekvariant die aanmerkelijk minder belastend is dan het gebruikelijke product?

Voor een optimaal resultaat moeten de beslissingen over duurzaamheid al in de conceptfase van een uitgeefproduct genomen worden. Alleen dan kan de uitgever alle schakels in de productieketen de juiste richtlijnen geven. De juiste leverancier kan daarmee aan de slag en eventueel de duurzaamheid nog verder verfijnen. Hoe duurzaam een eindproduct is, is uiteindelijk een optelsom van:

  • grondstoffen (hoeveelheid en samenstelling)
  • productie (geografische ligging, energieverbruik, productiemiddelen, afvalmanagement e.d.)
  • transport (van bosbouw voor het papier tot kant-en-klaar product)
Het uitgangspunt is dat het resultaat van deze optelsom zo laag mogelijk is.Daarnaast is het van groot belang de mogelijkheden van het product na de levensduur te beschouwen. In navolging van het cradle-to-cradle concept is het het mooiste is als een product na de levensduur volledig te composteren is of zonder kwaliteitsverlies herbruikbaar is. Afval dat hergebruik uitsluit is ongewenst.